ข้อมูลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลับหน้าหลัก

ข้อมูลนักเรียน/ห้องเรียน

ทั้งหมด
ข้อมูลนักเรียน 2562
ข้อมูลนักเรียน 2561-2
ข้อมูลนักเรียน 2561-1
ข้อมูลนักเรียน 2560-2
ข้อมูลนักเรียน 2560-1
ข้อมูลนักเรียน 2559-2
ข้อมูลนักเรียน 2559-1
อุบลราชธานี
ข้อมูลนักเรียน 2562
ข้อมูลนักเรียน 2561-2
ข้อมูลนักเรียน 2561-1
ข้อมูลนักเรียน 2560-2
ข้อมูลนักเรียน 2560-1
ข้อมูลนักเรียน 2559-2
ข้อมูลนักเรียน 2559-1
อำนาจเจริญ
ข้อมูลนักเรียน 2562
ข้อมูลนักเรียน 2561-2
ข้อมูลนักเรียน 2561-1
ข้อมูลนักเรียน 2560-2
ข้อมูลนักเรียน 2560-1
ข้อมูลนักเรียน 2559-2
ข้อมูลนักเรียน 2559-1
 

ข้อมูลนักเรียนจบการศึกษา

ทั้งหมด
ข้อมูลนักเรียน 2561
ข้อมูลนักเรียน 2560
ข้อมูลนักเรียน 2559
อุบลราชธานี
ข้อมูลนักเรียน 2561
ข้อมูลนักเรียน 2560
ข้อมูลนักเรียน 2559
อำนาจเจริญ
ข้อมูลนักเรียน 2561
ข้อมูลนักเรียน 2560
ข้อมูลนักเรียน 2559
 

ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

ทั้งหมด
ข้อมูลนักเรียน 2562
ข้อมูลนักเรียน 2561
ข้อมูลนักเรียน 2560
ข้อมูลนักเรียน 2559
อุบลราชธานี
ข้อมูลนักเรียน 2562
ข้อมูลนักเรียน 2561
ข้อมูลนักเรียน 2560
ข้อมูลนักเรียน 2559
อำนาจเจริญ
ข้อมูลนักเรียน 2562
ข้อมูลนักเรียน 2561
ข้อมูลนักเรียน 2560
ข้อมูลนักเรียน 2559
 

ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูง

ทั้งหมด
ข้อมูลนักเรียน 2562
ข้อมูลนักเรียน 2561
ข้อมูลนักเรียน 2560
ข้อมูลนักเรียน 2559
อุบลราชธานี
ข้อมูลนักเรียน 2562
ข้อมูลนักเรียน 2561
ข้อมูลนักเรียน 2560
ข้อมูลนักเรียน 2559
อำนาจเจริญ
ข้อมูลนักเรียน 2562
ข้อมูลนักเรียน 2561
ข้อมูลนักเรียน 2560
ข้อมูลนักเรียน 2559
 

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน

ทั้งหมด
ข้อมูลนักเรียน 2561
ข้อมูลนักเรียน 2560
ข้อมูลนักเรียน 2559
อุบลราชธานี
ข้อมูลนักเรียน 2561
ข้อมูลนักเรียน 2560
ข้อมูลนักเรียน 2559
อำนาจเจริญ
ข้อมูลนักเรียน 2561
ข้อมูลนักเรียน 2560
ข้อมูลนักเรียน 2559